Havuz Mühendisliği Ezine Havuz mühendisliği, bir havuzun projelendirilmesi, inşa edilmesi ve bakımının yapılması işlemlerini kapsar. Havuz mühendisleri, projeleriyle birlikte, bir havuzun işletilmesi için gerekli olan tüm teknik bilgileri de sağlar. Bir havuzun projelendirilmesi sırasında, mühendisler, havuzun kullanılacağı alanın koşullarını ve arzu edilen özellikleri dikkate alır. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, bir havuzun nerede inşa edileceğini, büyüklüğünü, şeklini ve diğer özelliklerini belirlerler. Bir havuzun inşa edilmesi sırasında ise, mühendisler, projelerindeki bilgileri uygularlar ve havuzun fiziksel olarak inşa edilmesini sağlarlar. Ayrıca, havuzun bağlantılarının da yapılmasını ve gerekli olan tesisatların kurulmasını sağlarlar. Bir havuzun bakımı ise, mühendislerin belirlediği periyotlarda yapılmalıdır. Bu sayede, havuzun verimli bir şekilde kullanılması ve uzun ömürlü olması sağlanabilir.