Polyester havuzu Manisa, sıcak iklimiyle birlikte çokça tercih edilen bir havuz türüdür. Sıcak iklimin etkisiyle, bakteriler ve virüsler daha hızlı ürer ve böylelikle havuzların temizliği daha da önem kazanır. Polyester havuzların en büyük avantajı, temizliği ve bakımı oldukça kolay olmasıdır. Herhangi bir bakteri ve virüs kalıntısı için özel bir temizlik maddesi kullanılmaz. Ayrıca, polyester havuzlar sıcak iklimler için ideal havuzlardır. Soğuk iklimlerde bakımı oldukça zordur ve bakımları için özel bir donanım gerekir. Polyester pools in Manisa are a popular type of pool due to the hot climate. The hot climate affects the bacteria and viruses to reproduce faster and thus the cleanliness of the pools becomes more important. The biggest advantage of polyester pools is that they are very easy to clean and maintain. No special cleaning agent is used for any bacteria or virus residue. Also, polyester pools are ideal pools for hot climates. It is very difficult to maintain in cold climates and special equipment is required for maintenance.