Baskı yapılacak metale, baskı sırasında uygulanacak baskı işlemiyle ilgili olarak gerekli olan baskı matrisi ve basma işlemini tamamlamaktadır. Baskı işlemi, baskı matrisinin baskı yüzeyine uygulanmasıyla başlar. Baskı sırasında baskı matrisi baskı yüzeyine yapıştırılır ve baskı işlemi bu şekilde tamamlanır. Baskı sırasında, baskı yüzeyi baskı matrisinin üzerine basılarak baskı yapılır. Baskı sırasında kullanılan baskı matrisi, baskı yüzeyiyle temas etmediği sürece baskı işlemi tamamlanamaz. Bununla birlikte, baskı matrisi baskı yüzeyinden ayrılmadan önce baskı işlemi tamamlanmalıdır.