Doğrama, çerçeve ve pencere gibi dış cepheye monte edilen aksesuarların tasarımı, üretimi ve dağıtımıyla faaliyet gösteren bir sektördür. Doğrama sektörü, her geçen yıl teknolojik gelişmelerden faydalanarak ürün yelpazesini genişletmektedir. Bu gelişmeler, doğrama üretiminde kullanılan malzemelerin niteliğini ve çeşitliliğini artırmıştır. Doğrama sektörü, özellikle son 10 yılda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu ivmenin en büyük sebebi, sektörün teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi ve yenilikçi ürünler üretebilmesidir. Doğrama sektörünün büyümesi, ülke ekonomisine de olumlu yansımıştır. Sektör, istihdam yaratan ve yüksek katma değerli bir sektördür. Sektörün gelişimi, ülke ekonomisinin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Doğrama sektörü, yılda ortalama %10 büyüme kaydediyor. Bu büyüme hızı, sektörün gelecekteki potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Sektör, gelecekte daha da büyüyerek, istihdam yaratan ve yüksek katma değerli bir sektör olmaya devam edecektir.